(Op) groeien, ontwikkelen en leren

18 januari 2023

Vanuit je hart, hoofd en handen.
Denken in mogelijkheden in plaats van tekorten.

November 2019 De eerste trigger
2-daagse dag workshop: Kinderen, de weg naar volop leven door Ingrid Dijkstra

Wat hebben onze kinderen nodig?
In onze huidige tijd staan wij en onze kinderen voortdurend bloot aan een enorme toevloed aan informatie en impulsen. Er wordt een sterk appel gedaan op onze eigenheid om staande te blijven.
Wanneer de bedding mist, ontbreekt vaak een basisvertrouwen en veiligheid. Kinderen gaan dan meer overleven dan leven. Er kunnen zich allerlei klachten ontwikkelen waar we de vinger niet op
kunnen leggen. Daarnaast worden er steeds meer kinderen gediagnosticeerd vanuit het autismespectrum die zoals gebleken ook systemische componenten kunnen hebben.

Ook als er al diverse interventies ingezet zijn, kan het voorkomen dat men het gevoel heeft dat HET niet stroomt zonder aan te kunnen geven wat dat HET nu precies is. Opstellingswerk is bij uitstek een instrument om deze dynamiek zichtbaar te maken en weer in beweging te brengen.

Voor en na de coronatijd De tweede trigger
Opstellingsavonden

Herhaaldelijk ga ik naar opstellingsavonden in Doenrade. Het maakt niet uit of ik als figurant wordt opgesteld of toeschouwer mag zijn van dat wat zich in het veld ontplooit. Ik ben onder de indruk. Het raakt ook mijn eigen thema’s. Het geeft de nodige stof tot nadenken. Het voelt dankbaar om dit samen met een groep fijne mensen te mogen doen. (In deze periode maak ik ook kennis met Jet en staan we vaker samen in een opstellingsvraag)

December 2021 – April 2022 De derde trigger
Familieopstellingen Basis I Familieopstellingen met kinderen & jongeren

Ik volg 2 opleidingen bij Ingrid Dijkstra Academy in Culemborg. 8 middagen komen er telkens 2 gezinnen met een hulpvraag. Veel opstellingen gezien en ervaren hoe het is voor de persoon waar ik voor sta. We zien dynamieken, ordeningen, verstrikkingen. Ik mag mijn eigen kindstukken aankijken en ontvouwen. Ik leer, val, sta op, draag mijn lot en buig voor mijn systeem.

September – November 2022 De vierde trigger
Het verlangen – we gaan ervoor

Als vervolg op mijn vrouw-zijn en de Maskers van Wibe Veenbaas volg ik de Masterclass van Bron naar Bestemming. Wat zijn de basisbewegingen op de reis van Bron naar bestemming. Door inzichten en ervaringen wordt het mogelijk steeds bewuster ‘de reis’, het leven te volgen, in verbinding, gefocust, aannemend en geinspireerd. Dit bewustzijn helpt mij in begeleiding en aansturing van anderen. There’s is a crack in everything, that’s how the light gets in. Van Leonnard Cohen (Door elke barst komt het licht naar binnen)

December 2022 – Januari 2023
Samenwerken I Onze eerste informatieavond over Kinderen en Rouw

Het bovenstaande samengevat heeft mij uiteindelijk doen besluiten om het onderwijsveld definitief na 38 jaar te verlaten. Mij te focussen op dat wat me gelukkig maakt, waar ik elke ochtend graag
voor opsta naast mijn partner, gezin, familie en fijne mensen. Mijn eigen praktijk R’au. In mijn rugzak heb ik in de afgelopen 10 jaar genoeg kennis opgedaan om te reizen. Na een 2-jarige opleiding aan land van Rouw, holistische kindercoaching bij de Weideblik, POPtalk basis en rouw bij Trudy Borst, Systemische opleidingen bij Ingrid Dijkstra Academy en 2 x een Masterclass, Maskers en van Bron naar Bestemming voel ik mij een rijk mens. Mijn hart gaat open voor uitbreiding en samenwerking, samen met Jet Dekkers die ik graag aan jullie voorstel.

 

Jet Dekkers is de naam die ik kreeg bij mijn geboorte in 1956. De eerste dochter en vierde in de rij uit een gezin van 10 kinderen. Naast vrouw, moeder, zus, tante, oma blijf ik ook kind van mijn ouders, grootouders en voorouders. In mijn loopbaan heb ik gewerkt als pedagogisch groepswerker, leerkracht, autisme specialist, zorgcoördinator, directeur en coach. Vanaf mijn achttiende heb ik met kinderen, jongeren en volwassenen mogen optrekken in allerlei settingen: internaten, gezinsvervangende huizen, kinderopvang en. scholen.

Mijn leven heeft zich getekend door goed mijn best te doen, hard te werken en anderen het naar de zin te maken. Een patroon wat ontstond toen mijn zusje van ruim 3 maanden stierf. Ik wilde achter mijn zusje aan, mijn ziel met haar meegeven net als mijn moeder en mijn broer, haar tweelingbroer, dat deden. Wat had ik hier nog te zoeken? Ik wilde bij hen zijn. Ik kon het niet aan om het verdriet, de leegte en het grote gemis te voelen van zowel mijn zusje als ook mijn moeder en broer. Ik bevroor en deed er alles aan om mijn moeders verdriet te verminderen. Ik durfde de pijn niet toe te laten vanuit de angst er door overspoeld te worden. Ik overleefde door me groot te houden, niemand nodig te willen hebben en te kiezen voor maximale regie in mijn leven. Tien jaar later verdronk mijn oudste broer. Het patroon herhaalde zich en installeerde zich nog steviger in mijn systeem. Diep in mezelf was er een onrustig, knagende gevoel. HET leven stroomde niet maar ik kon niet aangeven wat dat HET was. Door in contact te komen met het systemisch gedachtegoed ging ik mezelf meer begrijpen als onderdeel van een groter geheel, mijn gezin, voorouders, omgeving, de wereld. Ik ging leren om uit te komen voor wat ik nodig had en durfde hulp te vragen en deze ook aan te nemen.

Wat had ik nodig gehad in die tijd?
-Iemand die naast me mee had gelopen.
-Iemand die gevraagd had, hoe gaat het met jou Jet.
-Een luisterend oor.
-Iemand die een arm om me heen had gelegd.
Door bewust de verbinding met mezelf en de ander op te zoeken ben ik een gelukkiger mens
geworden. Dit gun ik iedereen.
Ik ben blij om vanaf 01.01.23 samen te kunnen werken met Milanda Houben zodat we, met onze
ervaring en kennis, met anderen mee mogen lopen.
Opleidingen-cursussen:
Sociale Academie; inrichtingswerk. Pedagogische Academie. Interne Begeleider scholen. Specialisatie Autisme gevolgd bij
Hilde de Klercq en Theo Peeters. Magistrum-management. Master-SEN leiding geven. Transactionele Analyse. Strategische
communicatie en PR. REIKI 2. Systemisch werken bij Quantum Leap. De driejarige opleiding, Professionele Communicatie bij
Phoenix, rond ik in mei 2023 af.

Lees ook blogs

(Op) groeien, ontwikkelen en leren

18 januari 2023

De rugzak

19 februari 2021